Följ eleverna och nå bättre resultat!

Genom att kartlägga elevernas läsfärdigheter kontinuerligt kan du som lärare anpassa undervisningen bättre och även tidigt få kunskap om vilka elever som är i behov av extra stöd, speciella anpassningar, extra utmaningar eller särskilt stöd.

I samarbete med forskare från Linköpings universitet och Linnéuniversitetet i Växjö har LegiLexi utvecklat och kvalitetssäkrat en serie tester som är tänkta att användas för att följa läsutvecklingen för alla elever i årskurserna 1-3. Testerna görs med fördel på iPad, men finns även som pappersvariant. Genom att skapa ett lärarkonto får du som lärare gratis tillgång till LegiLexis testverktyg och kan komma igång på en gång!

Testerna utgår från modellen The Simple View of Reading och nio deltester testar elevernas färdigheter inom de olika områdena:

Som lärare får du sedan tillgång till elevernas individuella resultat såväl som en sammanställning över eleverna i din klass. Du kan följa elevernas utveckling över tid och får tillgång till värdefull, kvantitativ data som understödjer ett formativt arbetssätt.

 

Illustrationerna i testerna är gjorda av Catrina Norman Tengroth och inläsningen av instruktioner har gjorts av Inläsningstjänst.